Edellinen 1 2 3 4 Seuraava 

100,00 €

1052
110_20 kV sähköasemien hankintaohje Julkaisu antaa ohjeita, mitä asioita 110/20 kV sähköaseman hankintaohjelman tulee sisältää. Ohjeessa on käsitelty lähes kaikki

41,00 €

2122
Asiakaspalvelutyöt v. 2007, 5. kokonaan uudistettu painos. Kirjaa käytetään sähköverkkoasentajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Se kuuluu myö

2,80 €

2202

75,00 €

2118
Ilmajohtoverkostotyöt v. 2010, 5. kokonaan uudistettu painos. Tämä kirja on tarkoitettu oppikirjaksi sähköverkko- ja sähköasentajien perus- ja täyde

50,40 €

2120
Jakelumuuntamotyöt, sähköasematyöt v. 2003, 4. uudistettu painos. Tämä kirja on tarkoitettu oppikirjaksi sähköverkko- ja sähköasentajien perus- ja täydennyskoulu

35,90 €

8000
Jakeluverkon haltijoiden vastuualueet -kartta 1.3.2015 Adato Energian ja Energiamarkkinaviraston julkaisema seinälle laitettava vastuualuekartta on kooltaan 72 x 120cm ja se on mitt

95,00 €

2121
Jakeluverkon käyttötehtävät v. 2015, 5. kokonaan uudistettu painos. Tämä kirja on tarkoitettu oppikirjaksi sähköverkko- ja sähköasentajien perus- ja täyde

49,40 €

1088
Jakeluverkon sähkön laadun arviointi Suosituksen tavoitteena on täsmentää sähkön laatuun liittyviä määrittelyjä ja toimia tukena sähkön toimituksen laadun arvioinn

48,30 €

1099
Jakeluverkon sähkön laadun mittaustarpeet ja -valmiudet Julkaisun tavoitteena on selkiyttää verkkoyhtiöiden toimintaa sähkön laadun valvontaan liittyvien mittausten suhteen sekä autt
Edellinen 1 2 3 4 Seuraava