Ajankohta
15.5.2024
Online

Jäsenwebinaari: Vesivoiman biodiversiteettivaikutukset

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Vesivoiman biodiversiteettivaikutukset 15.5 klo 9-10:30

Energia-alan tavoitteena on olla luontopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Energiateollisuus ry julkaisi tavoitteen saavuttamiseksi biodiversiteettitiekartan kesällä 2022. Tiekartassa tunnistetaan, että vesivoimalla on biodiversiteettivaikutuksia erityisesti virtavesissä ja säännöstellyissä järvissä. Patojen rakentaminen on muuttanut elinympäristöjä ja estänyt lajien liikkumisen, ja toiminnan aikainen veden säännöstely ja virtaamamuutokset vaikuttavat vesistöjen ekosysteemeihin. Toisaalta vesivoimalla on uusiutuvan energian muotona ja hyvien säätöominaisuuksien ansiosta merkittävä rooli yhteiskunnan puhtaassa siirtymässä.

Jotta toimiala voi täyttää tiekartassa tehdyt sitoumukset ja asettaa tavoitteita vesistöjen biodiversiteetin edistämiseksi, on tarpeen pystyä seuraamaan vesivoiman vaikutuksia vesistöissä, arvioida niiden merkittävyyttä sekä seurata toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ympäristöpooli yhdessä UPM Energyn ja Vattenfall Oy:n kanssa rahoitti selvityksen, jonka tavoitteena oli tarkastella Suomessa tuotetun vesivoiman suoria ja epäsuoria biodiversiteettivaikutuksia vesistöissä ja tunnistaa mahdollisia menetelmiä vesivoiman biodiversiteetin mittaamiseen. Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy.

Tule kuulemaan lisää selvityksestä sekä vesivoiman ja biodiversiteetin yhdistämisestä.

Ohjelma:
Tilaisuuden avaus
Ajankohtaista vesivoimasta, Marja Rankila, Energiateollisuus ry
Vesivoiman biodiversiteettivaikutukset, Piia Pessala ja Fanny Teräs, Gaia Consulting
Kommenttipuheenvuoro, Saija Koljonen, SYKE
Vesivoimayhtiöiden puheenvuoro, Katja Permanto, PVO, Katri Hämäläinen, Fortum ja Mikael Rytkönen, UPM
Luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ja sisävedet, Turo Hjerppe
Keskustelua
Tilaisuuden päättäminen

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 14.5. klo 15.00
Haluatko osallistua mutta ilmoittautumisaika on päättynyt? Ota yhteyttä vassa.arnell@energia.fi

Webinaari tallennetaan ja tallenne on nähtävissä Energiateollisuuden jäsenextrassa.

Kohderyhmä

Maksuton webinaari on tarkoitettu kaikille Energiateollisuuden jäsenyritysten edustajille sekä sidosryhmille.

Peruutusehdot
Viimeinen ilmoittautumispäivä

14.5.2024 klo 15

Koulutuksen kesto

klo 9.-10.30

Koulutuspaikka

Online
Lisätiedot
Lisätietoja:
Energiateollisuus ry:
Marja Rankila
marja.rankila@energia.fi

Järjestelyt:
Adato Energia Oy,
Vassa Arnell, vassa.arnell@energia.fi