Ajankohta
14.8.2024
Online

SFS 6002 Sätky - koulutus

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautumisen, keskeisten säädösten periaatteet, vastuuhenkilöiden tehtävät sekä SFS 6002 sisällön.

Edellä esitetyt koulutusvaatimukset on otettu huomioon Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus (SFS 6002 SÄTKY) koulutuksessa. Koulutus on kohdennettu ensisijaisesti kytkinlaitoksissa, muuntamoissa ja sähköverkkojen parissa työskenteleville sähköalan ammattihenkilöille ja jokaisessa koulutuksessa pyritään painottamaan osallistujille olennaisimpia asioita.

Vuoden 2006 alussa käynnistyi suuren suosion ja erinomaiset palautteet saanut valtakunnallinen SFS 6002 SÄTKY -koulutus. Koulutusaineiston viidennessä ajantasaistetussa painoksessa (julkaistu 2015) sähkötyön turvallisuutta on käsitelty kytkinasemilla, muuntamoissa ja sähköverkossa tehtävissä töissä entistä käytännön läheisemmin. Uudistettu aineisto on laajennettu koskemaan niin urakoitsijan (urakointiyrityksen) kuin verkonhaltijan velvoitteita sähköturvallisuuden varmistamisessa. HUOM! Koulutusaineistossa on myös otettu huomioon Standardin SFS 6002 (2015) ja 2018 korjaukset eli SFS 6002:2015 + A1:2018.

SFS 6002 SÄTKY -koulutus antaa sähköasemilla ja -verkkojen parissa työskenteleville kohdennetun koulutuksen ja täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen.

Koulutustilaisuudessa esitettävät asiat on koottu osallistujille jaettavaan Suurjännitesähkölaitteistojen sähkötyöturvallisuus -kirjaseen. Kirjassa käsitellään kuvin ja piirroksin elävöitettyinä mm. sähkön vaaroja, sähkötyöturvallisuuden yleisiä periaatteita, sähkö- ja käyttötyön suunnittelua, työmaalla tehtäviä turvallisuustoimenpiteitä sekä yhteistoimintaa käytön ja työmaan välillä.

Koulutus järjestetään onlinekoulutuksena Teamsin kautta yhteistyössä PeiliPinta Consulting Oy:n kanssa ja kouluttajana toimii Jari Perämäki, PeiliPinta Consulting Oy. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen. Hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Teollisuus- ja voimalaitosympäristössä työskenteleville henkilöille järjestetään kohdennettua sähkötyöturvallisuuskoulutusta; Sähköalan töiden turvallisuus teollisuudessa (TEOLLISUUS SÄTKY).

Sisältö

Ohjelma

SFS 6002 SÄTKY – koulutus


8.00 Avataan Teams-etäyhteys

8.15 Koulutuksen avaus
Miksi SÄTKY - taustat ja tavoitteet

8.30 Yleinen sähkötyöturvallisuus

9.00 Käyttö ja sähkötöissä toimijat
Termit ja tehtävät

9.15 Työn sähköturvallisuuden suunnittelu
Vaaran arviointi, työkalut, työskentelykäytännöt

10.00 Kytkentöjen ennakkosuunnittelu ja suunnittelu
Kytkentätarve, hyväksyminen, jakelu, päätyömaadoittamisen suunnittelu

11.15 Lounastauko

12.00 Kytkennät
Kytkennän johto, paikalliskytkennät, jännitteen kytkemisen estäminen, jännitteettömyyden toteaminen, päätyömaadoittamisen toteuttaminen

13.30 Työt kohteessa
Lisätyömaadoitukset, työlupa, sähköturvallisuuden valvonta, ympäristöolosuhteiden huomioiminen, työkonemaadoitukset, työnaikaiset muutostarpeet, varmistukset ennen käyttöönottolupaa, käyttöönottoluvan antaminen

14.15 Kahvitauko

14.30 Palautuskytkennät

15.00 Koe sähkölaitteistojen käyttö- ja turvallisuusasioiden tuntemisesta ja kokeen tulosten läpikäynti

-n. 16.00

Hinta

315,00 EUR + alv 24%

Ilmoittaudu

Viimeinen ilmoittautumispäivä

7.8.2024

Hinta

315,00 EUR + alv 24%

Koulutuksen kesto

8 h

Koulutuspaikka

Online
Lisätiedot
Lisätietoja Maria Boholm, Adato Energia Oy,
p. 0400 568 239, maria.boholm@energia.fi

Järjestelyt Anne Hutri,
Adato Energia Oy,
p. 050 548 1199, anne.hutri@energia.fi