Ajankohta
10.5.2023
Online

SFS 6002 Sätky - koulutus

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, keskeisten säädösten periaatteet, vastuuhenkilöiden tehtävät sekä SFS 6002 sisältö soveltuvin osin.

Edellä esitetyt koulutusvaatimukset on otettu huomioon Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus (SFS 6002 SÄTKY) koulutuksessa. Koulutus on kohdennettu ensisijaisesti kytkinlaitoksissa, muuntamoissa ja sähköverkoissa työskenteleville sähköalan ammattihenkilöille.

Vuoden 2006 alussa käynnistyi suuren suosion ja erinomaiset palautteet saanut valtakunnallinen SFS 6002 SÄTKY -koulutus. Koulutusaineiston viidennessä ajantasaistetussa painoksessa (julkaistu 2015) sähkötyön turvallisuutta on käsitelty kytkinasemilla, muuntamoissa ja sähköverkossa tehtävissä töissä entistä käytännön läheisemmin. Uudistettu aineisto on laajennettu koskemaan niin urakoitsijan (urakointiyrityksen) kuin verkonhaltijan velvoitteita sähköturvallisuuden varmistamisessa.

HUOM! Koulutusaineistossa on myös otettu huomioon Standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos (2015).

SFS 6002 SÄTKY -koulutus antaa sähköasemilla ja -verkoissa työskenteleville kohdennetun koulutuksen ja täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen.

Koulutustilaisuudessa esitettävät asiat on koottu osallistujille jaettavaan Suurjännitesähkölaitteistojen sähkötyöturvallisuus -kirjaseen. Kirjassa käsitellään kuvin ja piirroksin elävöitettyinä mm. sähkön vaaroja, sähkötyöturvallisuuden yleisiä periaatteita, sähkö- ja käyttötyön suunnittelua, työmaalla tehtäviä turvallisuustoimenpiteitä sekä yhteistoimintaa käytön ja työmaan välillä.

Koulutus sisältää kirjallisen kokeen. Hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.
Teollisuus- ja voimalaitosympäristössä työskenteleville henkilöille järjestetään kohdennettua sähkötyöturvallisuuskoulutusta; Sähköalan töiden turvallisuus teollisuudessa (TEOLLISUUS SÄTKY).

Koulutus järjestetään yhteistyössä PeiliPinta Consulting Oy:n kanssa.

Sisältö

Ohjelma

SFS 6002 SÄTKY – koulutus


8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.15 Avaus
Miksi SÄTKY - taustat ja tavoitteet

8.30 Yleinen sähkötyöturvallisuus
KTM:n päätös nro 1194/1999, Sähkötyöturvallisuus

9.00 Käyttö ja sähkötöissä toimijat
Termit ja tehtävät

9.15 Työn sähköturvallisuuden suunnittelu
Vaaran arviointi, työkalut, työskentelykäytännöt

10.00 Kytkentöjen ennakkosuunnittelu ja suunnittelu
Kytkentätarve, hyväksyminen, jakelu, päätyömaadoittamisen suunnittelu

11.15 Lounas

12.00 Kytkennät
Kytkennän johto, paikalliskytkennät, jännitteen kytkemisen estäminen, jännitteettömyyden toteaminen, päätyömaadoittamisen toteuttaminen

13.30 Työt kohteessa
Lisätyömaadoitukset, työlupa, sähköturvallisuuden valvonta, ympäristöolosuhteiden huomioiminen, työkonemaadoitukset, työnaikaiset muutostarpeet, varmistukset ennen käyttöönottolupaa, käyttöönottoluvan antaminen

14.15 Kahvi

14.30 Palautuskytkennät

15.00 Koe sähkölaitteistojen käyttö- ja turvallisuusasioiden tuntemisesta ja kokeen tulosten läpikäynti

-n. 16.00

Hinta

315,00 EUR + alv 24%

Ilmoittaudu

Viimeinen ilmoittautumispäivä

5.5.2023

Hinta

315,00 EUR + alv 24%

Koulutuspaikka

Online
Lisätiedot
Lisätietoja Maria Seitajärvi, Adato Energia Oy, p. 050 433 8329, maria.seitajarvi@energia.fi

Järjestelyt Anne Hutri, Adato Energia Oy, p. 050 548 1199, anne.hutri@energia.fi

SFS 6002 Sätky - koulutus
Online
14.06.2023 - 14.06.2023