Ajankohta
1.9.2022 - 14.12.2022
Vantaa

Energia PM Professional -valmennusohjelma energia-alan projektipäälliköille, 8 pv

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin edistyneisiin menetelmiin. Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle.

Tavoite

- Laajentaa ymmärrystä investointiprojektien merkityksestä osana yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
- Kehittää osallistujien tietämystä projektijohtamisesta ja sen keskeisistä menetelmistä sekä niiden soveltamisesta investointiprojekteihin
- Kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
- Kannustaa soveltamaan edistyneitä projektijohtamisen menetelmiä ja työkaluja omiin, todellisiin caseprojekteihin
- Kehittää kykyä johtaa itseään, projektiryhmiä sekä alihankkijoita ja antaa taitoja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa
- Motivoida osallistujia projektikäytäntöjen hyödyntämiseen ja projektikulttuurin edelleen kehittämiseen
- Mahdollistaa kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen osallistujien kesken
- Antaa valmiuksia projektipäällikkösertifikaattien suorittamiseen (esim. IPMA C tai B)

Ilmoittaudu valmennukseen tästä

Kohderyhmä

Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään. Osallistujat oppivat konkreettisia tietoja ja taitoja energia-alan investointiprojektin menestyksekkääseen johtamiseen. Valmennusryhmään kootaan osallistujat energia-alan projekteja tekevistä yrityksistä. Samaa toimialaa edustavilla yrityksillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja samankaltaiset lähtökohdat projektitoiminnan kehittämiselle, mikä varmistaa, että valmennuksen keskustelut ja ryhmätyöt ovat antoisia. Eri yritysten osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään, ja valmennusohjelman aikana syntyvä ammattilaisverkosto tukee projektitoiminnan kehittämisessä valmennuksen jälkeenkin.

Suosittelemme osallistumaan pöytäkuntana: kun samasta organisaatiosta osallistuu esim. 3 - 4 projektipäällikköä tai projektipäällikkönä oman työn ohella toimiva asiantuntijaa, on projektien johtamisen ja laajemminkin yrityksen projektikulttuurin kehittämisen ideointi ja käytäntöön vienti tuloksellisempaa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä

15.8.2022

Hinta

6200,00 EUR + alv 24%
Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3 henkilöä tai enemmän / alennus -15% per osallistuja

Viimeinen ilmoittautumispäivä

15.8.2022

Hinta

6200,00 EUR + alv 24%
Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3 henkilöä tai enemmän / alennus -15% per osallistuja

Koulutuksen kesto

8 pv

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Vantaa
Lisätiedot
Lisätietoja Energy PM Professionalista: markku.aarni@adapro.fi, p. 050 0655 396