Ajankohta
25.1.2022
Online

Biodiversiteettijohtaminen energia-alalla

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Biodiversiteetti ja sen suojeleminen on noussut vauhdilla ilmastokeskustelun rinnalle. Ilmastonmuutoksen myötä on muistettu, että taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuu edelleen luonnon varaan.
Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen halutaan kytkeä muihin yhteiskunnan tärkeisiin päämääriin ja laajimmillaan osaksi kestävää kehitystä. Suurimpien ympäristöongelmiemme – ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja luonnonvarojen kiihtyvän käytön – ratkaisujen tulee tukea toisiaan. Luontopääoman hupenemiskehityksen kääntäminen vaatii toimivan lainsäädännön lisäksi nykyistä vahvempaa taloudellista ohjausta ja yritysten sitoutumista monimuotoisuustyöhön.

Toteutamme tilaisuuden etäyhteydellä. Etäosallistujana kuulet ja näet puhujan sekä materiaalit. Myös keskusteluun osallistuminen on helppoa. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta.

Tavoite

Biodiversiteettijohtaminen energia-alalla -tilaisuus tarjoaa monipuolisia näkökulmia alan yritysten biodiversiteettityön vauhdittamiseen. YK:n biodiversiteettisopimus on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus. Tilaisuudessa kuulemme kiinnostavan puheenvuoron siitä, mikä on sopimuksen tilanne ja, mihin yritysten tulee varautua jatkossa? Tämän lisäksi saamme ajankohtaiskatsauksen sekä EU- että kansallisen tason lainsäädännöstä ja sen kehityksestä.

Toimintaympäristön muutokset ja megatrendit ohjaavat yritysten strategiatyötä, eikä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita voida unohtaa. Biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen pitäisikin olla läsnä jokaisessa yrityksessä tehtävässä päätöksessä ja strategian ytimessä. Yritysten biodiversiteettijohtamista käsittelevä puheenvuoro sekä havainnolliset yrityscaset avaavat mm. johdon sitoutumisen ja strategisen tason suunnittelun sekä mittaamisen merkitystä.

Rahoittajien näkökulmasta on oleellista, että luonnon monimuotoisuuden vähäneminen vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin monin tavoin. Luontokato aiheuttaa suuria laskuja, mutta sen huomioinnista voi tulla myös tuottoisaa bisnestä. Siksi rahoittajat ovat yhä kiinnostuneempia yritysten biodiversiteettitoiminta ja niiden tuloksellisuudesta. EU:n kestävän rahoituksen taksonomiassa on kuusi ympäristötavoitetta, biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen on yksi näistä. Tilaisuudessa finanssisektorin edustaja kertoo mm. siitä, miten EU:n kestävät taloudelliset toimet määrittävä taksonomia tulee vaikuttamaan yrityksiin kohdistuviin vaatimuksiin.

Kohderyhmä

Vastuullisuudesta on tullut merkittävä osa nykybisnestä; se houkuttelee luokseen asiakkaita, sijoittajia, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä. Luonnon monimuotoisuus on jatkossa yksi vastuullisuuden peruselementeistä. Tule kuulemaan, mitä yrityksesi voi tehdä luonnon monimuotoisuuden ja siten myös liiketoiminnan menestymisen turvaamiseksi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä

24.1.2022

Hinta

175,00 EUR + alv 24%
Tilaisuus on maksuton viranomaisten edustajille sekä opiskelijoille, joka otetaan huomioon laskutusvaiheessa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä

24.1.2022

Hinta

175,00 EUR + alv 24%
Tilaisuus on maksuton viranomaisten edustajille sekä opiskelijoille, joka otetaan huomioon laskutusvaiheessa.

Koulutuksen kesto

1 päivä

Koulutuspaikka

Online
Lisätiedot
Lisätietoja Energiateollisuus ry, Heidi Lettojärvi, p. 050 595 7705 heidi.lettojarvi@energia.fi Järjestelyt Adato Energia Oy, Seija Naukkarinen, p. 050 548 1124, seija.naukkarinen@energia.fi

Esite

Energiateollisuuden tutkimusseminaari
Online
26.01.2022 - 26.01.2022