Ajankohta
17.3.2021 - 25.3.2021
Online

Asiakas keskiöön – apua toteutukseen lämpöyhtiöille

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

"Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen valinta.” Kaukolämpöyhtiöillä on kunnianhimoinen tavoite vuoteen 2030. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää muuttuvien asiakastarpeiden entistä parempaa ymmärtämistä sekä rohkeaa ja proaktiivista lähestymistapaa asiakastyöhön.

Adato Energia ja AFRY Management Consulting Oy järjestävät erityisesti pienille ja keskisuurille lämpöyhtiöille suunnatun Asiakas keskiöön koulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota konkreettista tukea ja työkaluja asiakastyöhön sekä entistä asiakaskeskeisempään toimintaan.

Kahdesta interaktiivisesta virtuaalisesta työpajasta koostuva koulutusohjelma tarjoaa osallistujille käytännön työkaluja ja sparrausta asiakastyöhön, asiakasymmärryksen lisäämiseen ja asiakkaiden osallistamiseen. Lisäksi se edistää tiedon, oppien ja parhaiden käytänteiden jakamista toimialalla.

Kaksivaiheinen virtuaalinen koulutusohjelma

Työpaja 1: 17.3.2021 klo 12-16

- Asiakkaat ja asiakastarpeet
Miten hyvin tunnen asiakkaani ja heidän tarpeensa? Miten voin parantaa asiakastuntemustani?
- Asiakkaiden segmentointi
Miksi ja miten segmentoida asiakkaita? Miten voin hyödyntää asiakassegmentointia systemaattisesti myynnissä, asiakastyössä ja -viestinnässä sekä oman toiminnan kehittämisessä?

Työpaja 2: 25.3.2021 klo 12-16
- Asiakkaan kohtaaminen
Miten tunnistan asiakkaan kohtaamispisteet ja miten tavoitan nykyiset ja tulevat asiakkaani?
- Asiakasviestintä
Kuinka tunnistan asiakkaiden tietotarpeet ja viestin asiakkaille proaktiivisesti, kiinnostavasti ja oikea-aikaisesti?
- Asiakkaan ääni kuuluviin tarpeiden hahmottamisessa
Millä kanavilla ja keinoilla saan asiakkaan äänen kuuluviin? Miten osallistan ja sitoutan asiakkaan kehitystyöhön?

Työpajojen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus yhtiökohtaiseen, lisämaksulliseen, sparraukseen valituista asiakasrajapinnan teemoista.

Kouluttajina toimivat AFRY Management Consulting Oyn energiatiimin johtaja Ville Miettinen ja konsultti Sini Heads. Villellä on yli 14 vuoden monipuolinen kokemus asiakasrajapinnassa toimimisesta, myynnistä, kouluttamisesta ja konsultoinnista energia-alalla. Sinillä on laaja viestintäosaaminen ja kansainvälistä kokemusta energia-alasta. Hän on suunnittelut ja toteuttanut useita energia-alan koulutuksia ja työpajoja. Koulutuksen sisällöissä hyödynnetään myös AFRYn kattavaa kokemusta kaukolämmöstä sekä AFRYn kehittämiä työkaluja asiakastyön tueksi.

Kohderyhmä


Kohderyhmänä ovat eritysesti pienten ja keskisuurten alueellisten lämpöyhtiöiden toimitusjohtajat, myynti- ja asiakkuusjohtajat sekä muut myynnin ja asiakaspalvelun avainhenkilöt.

Sisältö
Hinta

1700,00 EUR + alv 24%
Hinta per yhtiö, max 3 hlö/yhtiö

Peruutusehdot

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (7 vrk ennen tilaisuutta) tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistuminen perutaan kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen tai osallistuja jää saapumatta, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutustapauksissa voidaan hankkia tilalle toinen osallistuja. Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja vastaa itse majoitusvarausten peruutuksista ja kustannuksista.

Laskutamme tilaisuuden viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Osallistumisvahviste lähtee n. viikkoa ennen tilaisuutta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä

12.3.2021

Hinta

1700,00 EUR + alv 24%
Hinta per yhtiö, max 3 hlö/yhtiö

Koulutuksen kesto

2 kpl 4 h työpajaa

Koulutuspaikka

Online
Lisätiedot
Hinta
1700 eur + alv per yhtiö
(max. 3 osallistujaa per yhtiö)

Lisätiedot
Ville Miettinen, AFRY,
p. 040 536 1890,
ville.miettinen@afry.com

Juha Rakkolainen, Adato,
p. 040 541 6960,
juha.rakkolainen@energia.fi

Järjestelyt
Vassa Arnell, vassa.arnell@energia.fi

Kaukolämmön strategiawebinaari
Online
16.04.2021 - 16.04.2021
Kaukolämpöpäivät 2021
Lahti
25.08.2021 - 26.08.2021
Hallitustyöskentely ja omistajaohjaus kuntaomisteisessa energiayhtiössä
Tampere
14.10.2021 - 14.10.2021