Ajankohta
18.2.2021 - 13.5.2021
Tarkentuu myöhemmin

Energia PM Professional -valmennusohjelma energia-alan projektipäälliköille

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Varta vasten energia-alan projektipäälliköille suunnattu syventävä valmennus!

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin edistyneisiin menetelmiin. Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle.

Valmennusohjelmaan kuuluu noin 2,5 tunnin mittainen orientaatiotilaisuus sekä kahdeksan lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät järjestetään neljänä kahden päivän jaksona.
Lähiopiskelujaksojen välissä osallistujat soveltavat oppimaansa omassa työssään erilaisten tehtävien tuella sekä valmistautuvat seuraavan lähiopiskelujakson aiheisiin.

Orientaatiotilaisuus: 18.2.2021 klo 9.00-12.00
Valmennusohjelman tavoitteiden asettaminen ja käynnistäminen

1. valmennusjakso: 4-5.3.2021
Investointiprojektit osana liiketoimintaa, projektien asettaminen ja projektisalkun hallinta
Projektin suunnittelun merkitys ja laajuuden määrittäminen

2. valmennusjakso: 30-31.3.2021
Johtajuus projekteissa; projektipäällikkö ryhmän sekä sidosryhmien johtajana
Projektin aikataulujen hallinta vaativassa monen toimijan projektiympäristössä

3. valmennusjakso: 27-28.4.2021
Projektin seuranta ja ohjaus, muutosten hallinta ja lisätyöt
Tuloksenarvomenetelmä (Earned Value) kustannusten seurantamenetelmänä

4. valmennusjakso: 18-19.5.2021
Investointiprojektin hankintojen ja riskien hallinta
Valmennusohjelman aiheet kokoava tentti ja yhteenveto

Tavoite

- Laajentaa ymmärrystä investointiprojektien merkityksestä osana yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
- Kehittää osallistujien tietämystä projektijohtamisesta ja sen keskeisistä menetelmistä sekä niiden soveltamisesta investointiprojekteihin
- Kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
- Kannustaa soveltamaan edistyneitä projektijohtamisen menetelmiä ja työkaluja omiin, todellisiin caseprojekteihin
- Kehittää kykyä johtaa itseään, projektiryhmiä sekä alihankkijoita ja antaa taitoja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa
- Motivoida osallistujia projektikäytäntöjen hyödyntämiseen ja projektikulttuurin edelleen kehittämiseen
- Mahdollistaa kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen osallistujien kesken
- Antaa valmiuksia projektipäällikkösertifikaattien suorittamiseen (esim. IPMA C tai B)

Ilmoittaudu valmennukseen tästä

Kohderyhmä

Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään. Osallistujat oppivat konkreettisia tietoja ja taitoja energia-alan investointiprojektin menestyksekkääseen johtamiseen. Valmennusryhmään kootaan osallistujat energia-alan projekteja tekevistä yrityksistä. Samaa toimialaa edustavilla yrityksillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja samankaltaiset lähtökohdat projektitoiminnan kehittämiselle, mikä varmistaa, että valmennuksen keskustelut ja ryhmätyöt ovat antoisia. Eri yritysten osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään, ja valmennusohjelman aikana syntyvä ammattilaisverkosto tukee projektitoiminnan kehittämisessä valmennuksen jälkeenkin.

Suosittelemme osallistumaan pöytäkuntana: kun samasta organisaatiosta osallistuu esim. 3 - 4 projektipäällikköä tai projektipäällikkönä oman työn ohella toimiva asiantuntijaa, on projektien johtamisen ja laajemminkin yrityksen projektikulttuurin kehittämisen ideointi ja käytäntöön vienti tuloksellisempaa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä

4.2.2021

Hinta

6200,00 EUR + alv 24%
Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3 henkilöä tai enemmän / alennus -15% per osallistuja

Hinta

6200,00 EUR + alv 24%
Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3 henkilöä tai enemmän / alennus -15% per osallistuja

Koulutuksen kesto

8 pv

Koulutuspaikka

Tarkentuu myöhemmin
Lisätiedot
Maria Boholm, Adato Energia Oy, p. 0400 568 239, maria.boholm@energia.fi tai Markku Aarni, Suomen Projekti-Instituutti Oy, p. 050 0655 396, markku.aarni@adapro.fi

Esite

Projektinhallinta energia-alalla, 2 pv
Helsinki
14.04.2021 - 15.04.2021