Ajankohta
12.2.2020 - 6.5.2020

Energia PM Professional -valmennusohjelma projektipäälliköille, 8 pv

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Varta vasten energia-alan projektipäälliköille suunnattu syventävä valmennus!

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin edistyneisiin menetelmiin. Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle.

Valmennusohjelmaan kuuluu noin 2,5 tunnin mittainen orientaatiotilaisuus sekä kahdeksan lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät järjestetään neljänä kahden päivän jaksona. Lähiopiskelujaksojen välissä osallistujat soveltavat oppimaansa omassa työssään erilaisten tehtävien tuella sekä valmistautuvat seuraavan lähiopiskelujakson aiheisiin. Päävalmentaja ja ohjelmajohtaja tukevat oppimisprosessia koko valmennusohjelman ajan. Valmennuskieli on suomi. Valmennusohjelman toteutumisen ehtona on vähintään 8 osallistujaa.
Valmennusohjelman lopullinen sisältö ja räätälöinti tehdään yhdessä valmennukseen osallistuvien yritysten kanssa.

Orientaatiotilaisuus: 12.2.2020 klo 12.00-14.00
- Valmennusohjelman tavoitteiden asettaminen ja käynnistäminen.

1. valmennusjakso: 26.-27.2.2020
- Investointiprojektit osana liiketoimintaa, projektien asettaminen ja projektisalkun hallinta
- Projektin suunnittelun merkitys ja laajuuden määrittäminen

2. valmennusjakso: 17.-18.3.2020
- Johtajuus projekteissa; projektipäällikkö ryhmän sekä sidosryhmien johtajana
- Projektin aikataulujen hallinta vaativassa monen toimijan projektiympäristössä

3. valmennusjakso: 7.-8.4.2020
- Projektin seuranta ja ohjaus, muutosten hallinta ja lisätyöt.
- Tuloksenarvomenetelmä (Earned Value) kustannusten seurantamenetelmänä

4. valmennusjakso: 5.-6.5.2020
- Investointiprojektin hankintojen ja riskien hallinta
- Valmennusohjelman aiheet kokoava tentti ja yhteenveto

Tavoite

- Laajentaa ymmärrystä investointiprojektien merkityksestä osana yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
- Kehittää osallistujien tietämystä projektijohtamisesta ja sen keskeisistä menetelmistä sekä niiden soveltamisesta investointiprojekteihin
- Kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
- Kannustaa soveltamaan edistyneitä projektijohtamisen menetelmiä ja työkaluja omiin, todellisiin caseprojekteihin
- Kehittää kykyä johtaa itseään, projektiryhmiä sekä alihankkijoita ja antaa taitoja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa
- Motivoida osallistujia projektikäytäntöjen hyödyntämiseen ja projektikulttuurin edelleen kehittämiseen
- Mahdollistaa kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen osallistujien kesken
- Antaa valmiuksia projektipäällikkösertifikaattien suorittamiseen (esim. IPMA C tai B)

Ilmoittaudu valmennukseen tästä

Kohderyhmä

Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään. Osallistujat oppivat konkreettisia tietoja ja taitoja energia-alan investointiprojektin menestyksekkääseen johtamiseen. Valmennusryhmään kootaan osallistujat energia-alan projekteja tekevistä yrityksistä. Samaa toimialaa edustavilla yrityksillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja samankaltaiset lähtökohdat projektitoiminnan kehittämiselle, mikä varmistaa, että valmennuksen keskustelut ja ryhmätyöt ovat antoisia. Eri yritysten osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään, ja valmennusohjelman aikana syntyvä ammattilaisverkosto tukee projektitoiminnan kehittämisessä valmennuksen jälkeenkin.

Suosittelemme osallistumaan pöytäkuntana: kun samasta organisaatiosta osallistuu esim. 3 - 4 projektipäällikköä tai projektipäällikkönä oman työn ohella toimiva asiantuntijaa, on projektien johtamisen ja laajemminkin yrityksen projektikulttuurin kehittämisen ideointi ja käytäntöön vienti tuloksellisempaa.

Hinta

5600,00 EUR + alv 24%
Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3 henkilöä tai enemmän / alennus -15% per osallistuja

Hinta

5600,00 EUR + alv 24%
Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3 henkilöä tai enemmän / alennus -15% per osallistuja

Koulutuksen kesto

8 pv

Koulutuspaikka

Pääkaupunkiseutu, tarkentuu myöhemmin
Lisätiedot
Maria Boholm, Adato Energia Oy, p. 0400 568 239 tai Markku Aarni, Suomen Projekti-Instituutti Oy, p. 050 0655 396

Sähköverkkoprojektipäällikkö valmennusohjelma, 8 pv
Vantaa
28.02.2020 - 15.05.2020
Hankinnat energia-alalla
Helsinki
03.09.2020 - 03.09.2020