Ajankohta
27.1.2020 - 29.5.2020
Tampere

Energia-alan esimiesvalmennus -kurssisarja 2020

Loading Loading...

Ilmoittautumisaika


Esittely

Työn tekeminen ja sen luonne on muuttunut voimakkaasti. Myös esimiestyön painopiste on siirtynyt työsuoritusten valvonnasta kokonaisuuksien hallintaan. Hyvin johdetut ihmiset ovat motivoituneita, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan.

Kiitelty energia-alan esimiesvalmennus –koulutusjakso alkaa jälleen tammikuussa 2020. Kokonaisuus soveltuu sekä uusille, vasta aloitteleville esimiehille että sellaisille, jotka ovat jo toimineet esimiestehtävissä, mutta haluavat tuulettaa ajatuksia, oppia uutta ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.

Valmennuksen tavoitteena on auttaa:
1. sisäistämään esimiestyön luonne.
2. ymmärtämään, mitä valmiuksia esimies tarvitsee.
3. saamaan perusvalmiudet esimiestyön menestyksekkäälle hoitamiselle.
4. vahvistamaan itsetuntoa ja esimiestehtävien hoitamiseen liittyvää osaamista.

Valmennus pitää sisällään kuusi valmennuspäivää ja antaa hyvän kuvan esimiehenä toimimisesta, esimiestyön haasteista, toisten johtamisesta, delegoinnista, motivoinnista sekä itsensä johtamisesta ja ajankäytöstä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy:n kanssa.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa, joten varmistathan oman paikkasi hyvissä ajoin!


Majoitukset kukin varaa ja maksaa itse suoraan hotelliin, Puhelin / fax +358 3 2441 111 / +358 3 2441 2211, Rosendahl@scandichotels.com

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu energia-alan esimiestehtävissä toimiville, kyseisiin tehtäviin siirtyville ja muille jotka haluavat kehittyä esimiehinä.

Sisältö

1. Jakso:
Yleensä yritystoiminnasta ja esimiehenä toimimisesta. Toimialan tilanne ja näkymät. Yritysstrategian keskeiset kohdat ja niiden merkitys. Operatiivinen toiminta ja sen tehokas toteuttaminen strategian pohjalta. Esimiehen rooli ja merkitys strategian jalkauttajana ja operatiivisen toiminnan toteuttajana. Yritystalouden perusteet: yrityksen tilinpäätös ja sen rakenne, tuloslaskelma ja tase. tunnusluvut ja niiden tulkinta, tilinpäätöksen ”lukeminen”. Taloudellinen suunnittelu/budjetointi ja tulosraporttien tulkinta. Esimiestyön sisältö ja luonne: työnantajan edustajana toimiminen. Työnantajan ja alaisten odotukset.

2. Jakso:
Esimiestyö käytännössä. Henkilöstöasioiden hoito. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen. Delegointi. Työsopimuksen tekeminen. Työnjohto-oikeus ja työaikamääräykset. Palkkamääräykset. Työvelvoitteen laiminlyönti. Työturvallisuuslain pääpiirteet.

3. Jakso:
Johtajuus/leadership – esimiehen tehtäväkentässä. Itsensä johtaminen, oman työn organisointi. Jaksaminen, stressin hallinta. Ajankäyttö ja ajankäytön hallinta.
Esimiehenä toimiminen. Tunneäly. Motivointi ja palautteen antaminen. Haasteelliset johtamistilanteet ja niiden onnistunut hoitaminen. Hyvä esimiestoiminta

Hinta

1890,00 EUR + alv 24%

Viimeinen ilmoittautumispäivä

20.01.2020

Hinta

1890,00 EUR + alv 24%

Koulutuspaikka

Scandic City
Hämeenkatu 1
33100 Tampere
Lisätiedot
Edvard Lukka, p. 044 2590 320, edvard.lukka@energia.fi Järjestelyt: Anne Hutri, 050 548 1199, anne.hutri@energia.fi

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari, online
Online
17.09.2020 - 17.09.2020
Työehtosopimuskoulutus, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt - webinaari
Webinaari
04.06.2020 - 04.06.2020
Energia-alan HR-päivä, online
Online
22.04.2020 - 22.04.2020